header alwil

Tisková řešení (MPS)

Až 90% firem vůbec netuší, jaké jsou jejich náklady na tisk a jestli je jejich tiskový park optimálně řešen.

Zkuste si odpovědět na následující otázky:

 • Jaké jsou náklady na tisk?
 • Kolik stojí Vaši firmu jedna vytištěná stránka?
 • Řešíte cenu spotřebního materiálu nebo pouze pořizovací cenu tiskárny?
 • Kolik máte ve Vaší společnosti tiskáren?
 • Jsou všechny tyto tiskárny využívané?
 • Jaký poměr barevného tisku je v celkovém počtu vytištěných stran?
 • Jaké jsou náklady na opravu Vašich tiskáren?

Většina společností řeší pouze pořizovací cenu zařízení s přesvědčením, že náklady na tisk a správu jsou nepodstatné a záleží pouze na cenách spotřebního materiálu.
Typickým příkladem je, že pořizovací náklady (pořízení co nejlevnějšího zařízení) řeší ve společnosti jiné oddělení než provozní náklady (pořizování spotřebního materiálu).
Tyto náklady je však nutné sledovat jako celek, včetně dalších nákladů na provoz jako je servisní zajištění a zajištění bezproblémového chodu a správy tisku (většinou pod správou IT oddělení zákazníka).

Společnost ALWIL Trade, spol. s r.o. Vám nabízí řešení v oblasti řízených tiskových služeb (MPS). 
Součástí tohoto řešení je též například zabezpečení tisku a sofistikované řešení v oblasti digitálního zpracování dokumentů (OCR). 
Díky MPS zákazník využívá tiskové služby formou pronájmu tiskáren a multifunkčních zařízení. To vše bez nutných vstupních investic za velice zajímavých a výhodných podmínek.

Proces MPS probíhá v několika krocích:

 • Vstupní analýza stávající situace u zákazníka (nedostatky, efektivita, různorodost tiskového prostředí).
 • Analýza celkové správy tiskových zařízení zákazníka.
 • Analýza dodávek spotřebního materiálu a způsobů fakturace.
 • Analýza servisního zajištění stávajícího tiskového parku.

Na základě těchto analýz Vám navrhneme optimální řešení, včetně vyčíslených úspor, které v průměru dosahují až 30%.

Při kalkulaci úspor vycházíme z nákladů přímých (pořízení technologií, centralizace), tak nákladů nepřímých (náklady na dodávku spotřebního materiálu, skladování, objednávání oprav atd.).

Optimální nastavení služby MPS je pro zákazníka provozně i ekonomicky výhodná. Péči o veškeré zařízení přebírá dodavatel.
Odpadá tedy starost o dodávky spotřebního materiálu a servis zařízení, (např. v případě poruchy je zajištěn náhradní stroj). 

Účtování pronájmu tiskových zařízení může být realizováno na dvou základních modelech této služby:

 • Cena za stránku
  Zákazník platí pouze za vytištěné strany s 5% pokrytím. V ceně za stránku jsou zaneseny veškeré náklady na pořízení HW a servis.
 • LevelPay
  Zákazník platí paušální pronájem za tiskové zařízení (pořízení HW, servis atd.) se započítaným spotřebním materiálem v předem definovaných objemech.  
  Cena za pronájem se každoročně reviduje na základě skutečně odebraného spotřebního materiálu.

Zaujalo Vás toto řešení? Chcete vědět o MPS více? Kontaktujte nás!